Borang Aduan

Kirim aduan iklan anda dengan cepat dan mudah kepada kami secara online.

Home 5 Borang Aduan

English | Bahasa

Borang Aduan

1. Semua iklan harus sah, sopan, jujur, benar ​​dan bertanggungjawab secara sosial.

2. Kod Amalan Pengiklanan Malaysia mengawal selia iklan di media bukan siaran dan bukan rangkaian seperti cetak, pawagam, luar, tempat penjualan dan pembungkusan.

3. Aduan mengenai iklan di media siaran dan rangkaian seperti televisyen, radio, media sosial, laman web, dan platform digital lain harus diajukan di www.cmcf.my

4. “Iklan politik” atau “Iklan pilihan raya” dikecualikan dari penerapan Kod Amalan Iklan Malaysia.

5. Segala aduan bahawa mana-mana anggota atau orang dari industri harus terlebih dahulu ditangani dengan pihak yang didakwa melakukan kesalahan secara tertulis, yang menentukan Klausa Kod yang diklaimnya telah dilanggar dengan salinan yang diperluas ke ASA. Sekiranya dalam masa dua hari bekerja, aduan tersebut tidak dapat diselesaikan, maka kedua-dua pihak secara bertulis akan mengemukakan aduan secara rasmi kepada Ketua ASA Malaysia.

Langkah 1

0 daripada 5000 patah perkataan maksimum
klik atau seret fail untuk dimuat naik.
format dibenarkan .jpg, .pdf, .doc, .png

Maklumat Pengiklan